Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Uluslararası Balkan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği programlarında kaliteli ve üst düzey bir eğitim sunmaktadır. Bilimsel araştırmaya imkan tanıyan IBU Mühendislik Fakültesi, reformist bir yaklaşımla öğrencilerine kaliteli bir eğitim imkanı tanımaktadır. Fakülte; hem öğretim hem de araştırmadaki mükemmelliği ve yeniliği en yüksek kalitede uluslararası düzeye çıkaran IBU’nun en büyük fakültelerinden biridir. 

Fakültenin amacı; geleceğin çağdaş mühendis ve mimarlarını yetiştirmek ve onlara uluslararası arenada öncülük etmektir. Bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan bir eğitim modeli ile öğrencilerimize ışık tutuyoruz.

Bölüm Eğitim Süresi Eğitim Dili Yıllık harç ücreti
İnşaat Mühendisliği 4 Yıl İngilizce 4000 €
Endüstri Mühendisliği 4 Yıl İngilizce 4000 €
Bilgisayar Mühendisliği 4 Yıl İngilizce 4000 €
Mimarlık 4 Yıl İngilizce 3500 €