İBU Hakkında

Rektörün Mesajı

Rektörün Mesajı

Sevgili arkadaşlar,

Uluslararası Balkan Üniversitesi adına, size üniversitemizi kısaca tanıtmama izin verin. Uluslararası Balkan Üniversitesi, 2006 yılında Eğitim ve Kültür Vakfı “ÜSKÜP” tarafından kurulmuştur. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde türünün tek örneği olan, kâr amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Balkanların kalbinde yer alan IBU, Türkiye dahil olmak üzere, bölgenin her yerinden gelen öğrencilerin buluşma noktasıdır. Bu, IBU'yu çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir kurum yapmaktadır. IBU'nun İngilizce konuşma, öğretme ve öğrenme ortamı sağladığı gerçeğini de eklersek, “uluslararası” sıfatının üniversitemiz için oldukça uygun olduğu sonucuna varabiliriz.

IBU'nun hem lisans hem de lisansüstü eğitim için akredite programları vardır. Modern eğitimdeki trendlere uygun olarak, çalışma programlarımız spesifiktir ve bugünün ve yarının zorluklarına yanıt verir. Yeterli İngilizce bilgisine sahip olmayan öğrenciler için bir yıl içinde yaklaşık 1000 saat öğretim ve uygulama sağlayan İngilizce Hazırlık Programı da bulunmaktadır. Mühendislik, mimarlık, ekonomi, idari bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri, iletişim, beşeri bilimler ve sosyal bilimler gibi bir alanda uzman olmayı planlıyorsanız, IBU tam size göre bir eğitim sunmaktadır. Ayrıca IBU'yu önemli yapan şey, her akademik yılda Balkanlar'ın her yerinden gelen öğrencilere önemli sayıda burs imkanı sağlıyor oluşudur. Bu şekilde bağışçılarımız ve destekçilerimiz, başarılı öğrencilere eğitim desteği ve mezun olduktan hemen sonra istihdam için büyük fırsatlar sağlayarak yatırım yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim için öğrenim ücretleri ile ilgili olarak, IBU hala Kuzey Makedonya'da ve bölgede en uygun fiyatlı üniversite olmaya devam ediyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin akademik programları, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Akreditasyon Kurulu ve prestijli Türk Yüksek Öğretim Kurumu tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca 2013 yılından itibaren lisans programlarımız YÖK klavuzunda yer almakta ve böylece Türk öğrencilerin IBU'ya kolayca kayıt olmaları için özel bir fırsat doğmaktadır. 

IBU, yalnızca Kuzey Makedonya'da değil, bölgedeki en modern ve donanımlı kampüse sahip olmaktan gurur duyar. Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize yeni ufuklar yakalamaları ve daha büyük başarılara ulaşmaları için en son eğitim ve çalışma standartlarını sağlıyoruz.

Son olarak, bir kez daha vurgulamama izin verin - kapılarımız Türkiye'den ve Balkan bölgesinden ve dünyanın diğer ülkelerinden gelen öğrencilere sonuna kadar açıktır. IBU, kaliteli ve başarılı bir eğitimin garantisidir. IBU, başarılı bir kariyere giden en sağlam köprüdür, çünkü yarının liderlerini yetiştiriyoruz!
 

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Rektör